โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรม "วันคริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่2564" ณ หอประชุม84ปี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (30 ธ.ค. 63)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรม "ลอยกระทง2020" ระดับชั้นอนุบาล1-ม.3 ณ คูน้ำหลังโรงเรียน (31 ต.ค. 63)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่บ้านปางป้อมหมู่4 และวัดเชียงยืน "กฐิน2020"
ณ วัดเชียงยืน หมู่4 บ้านปางป้อม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา (31 ต.ค. 63)

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลเวียงลอ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา (22 พ.ค. 63)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลเวียงลอ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (8 พ.ค. 63)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมสู่ขวัญตามประเพณีท้องถิ่น และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3
ณ หอประชุม84ปี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (30 มี.ค. 63)

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ และโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี นักเรียน เยาวชน ให้กับโรงเรียนและประชาชนในตำบลลอ ประจำปีการศึกษา 2562 (14 ก.พ. 63)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 และ พักแรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3 (6-8 ก.พ. 63)

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา