โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง



สถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ และโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กในตำบลลอ ประจำปี 2563 ณ หอประชุม84ปี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (11 ม.ค. 63)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.2-ป.3 ณ สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพะเยา (9 ม.ค. 63)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
ณ หอประชุม84ปี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (3 ม.ค. 63)

 

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ จังหวัดสุโขทัย (21-22 ธ.ค. 62)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (25 พ.ย. 62)

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับชุมชนบ้านปางป้อมทั้ง 4 หมู่บ้าน
ณ หอประชุม84ปี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) (11 พ.ย. 62)

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงลอ ได้ฉีดวัคซีนประจำปี62 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 (30 ส.ค. 62)

 

หน้าแรก     หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา