โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


 

 

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

 

เดินธรรมยาตรา
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกับ อำเภอจุน เข้าร่วมกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ลูกเสือคุณธรรม

 

อบรมพัฒนาหลักสูตร
"การสัมมนาและส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาจังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะยา ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

ประชุมผู้ปกครอง

 

 

กิจกรรมวันพระ
ทางโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) จัดกิจกรรมวันพระ ให้กับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
ณ วัดเชียงยืน

 

งานอนามัย
ทาง รพสต.ลอ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) จัดการฉีดวัคซีนประจำปี ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา