โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


เยี่ยม ตรวจโรงเรียน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงลอ ได้เข้าเยี่ยมตรวจโรงเรียน

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อให้นักรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

 

โครงการออมทรัพย์
กิจกรรมนี้เกิดจากการต่อยอด การออมทรัพย์ภายในคาบเรียน ชั้น ป.1 และ ป.2 บูรณการทั้งโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการออมทรัพย์ของโรงเรียน
โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ธนาคารออมสิน สาขาห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อำนวยความสะดวก ในการเปิดบัญชีออมทรัพย์
ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ปีการศึกษา 2561 โดย นายสมชาย เข็มเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ เป็นประธานในพิธี
และขอขอบคุณ คุณนวลศรี รุ่งเรือง พร้อมด้วยครอบครัว คุณเดช แม่มี รุ่งเรือง รองประธานสภา ทต.เวียงลอ ที่จัดเลี้ยงไอศกรีมแก่ผู้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดบ้านปางป้อม , วัดเชียงยืน และ วัดดงป่าตาล

 

กิจกรรมการเรียนการสอน "ว่ายน้ำ" ระดับชั้นอนุบาล

 

กิจกรรมการเรียนการสอน "ลูกเสือ" ระดับชั้นอนุบาล

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกิจกรรมสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือไทย"
ณ สนาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2561

 

หน้าแรก หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา