โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ
31 สิงหาคม 2560 ณ วัดเชียงยืน

 

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ภาคเหนือ)
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวันและสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ระหว่างวันที่ 24-27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

กิจกรรมอบรมลดความรุนแรงในครอบครัว
จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงลอ ร่วมกับพัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

สรุปเหรียญรางวัล

ดูเพิ่มเติม

 

ประมวลภาพแข่งขันทักษะวิชาการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560
ได้ทำการถาวยเทียนพรรษา ให้กับ 3 วัด ได้แก่
1.วัดเชียงยืน 2.วัดปางป้อม และ 3.วัดดงป่าตาล ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดี "รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ"
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3
เด็กชายชานันท์ สุยะ
เด็กหญิงเนตรนภา เนานวล
ครูผู้สอน ครูอรุณ ร่มแก้ว และ ครูธนวัฒน์ เข็มเพชร

 

ถัดไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา