โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (12 ธ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันเวลาสถานที่สอบ

 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเวียงลอ (26 พ.ย. 61)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกับเทศบาลเวียงลอบ้านปางป้อม และโรงเรียนบ้านน้ำจุน
จัดกิจกรรม "ลอยกระทง" มีการประกวดกระทงเล็ก กิจกรรมแสดงต่างๆ มากมาย ฯลฯ (22 พ.ย. 61)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) นำทีมโดยครูอรุณ ร่มแก้ว
เข้าร่วมกิจกรรม "ข่วงนกยูง" มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี ตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ ฯลฯ (19 พ.ย. 61)

 

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา