โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงลอ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสาร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (8 ธ.ค. 60)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ยินดีต้อนรับบริษัท สันติภาพ(ฮั่วเพ็ง 1958 จำกัด) จัดโครงการนกพิราบอาสา เสริมสร้างปัญญ่า พัฒนาเยาวชนไทย ปีที่ 7
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เพื่อจัดค่ายวิชาการเสริมความรู้ เตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น ป.6
ร.ร ในสังกัด ต.ลอและ ร.ร.บ้านพวงพยอม เพื่อยกระดับคุณภาพ O-NET
ระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค.60 ณ ร.ร.เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)

 

ทางเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุข และโรงเรียน
ร่วมกันพ่นหมอกควันรอบโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) และทำความสะอาด
ต้อนรับค่ายวิชาการ "นกพิราบ" ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560

 

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560
"วังจันทน์เกมส์ 2017" จ.พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาสนับสนุน "ผ้าป่าการศึกษา"
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ โครงการอาหารกลางวัน ข้าวสาร เครื่องปรุง ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็ก
ทอดระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) จ.พะเยา
ประะธานจัด อ.สิริมนต์ คุณมงคล คุณปิยพัชร์ เรือโทวิสุทธิ์
ประธานอุปถัมภ์ คุณสมบูรณ์ ช่างศักดิ์ ญาติพี่น้องทุกท่านและเพื่อน

 

หน้าถัดไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา