โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


กิจกรรมวันเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
ณ วัดบ้านปางป้อม , วัดเชียงยืน และ วัดดงป่าตาล

 

กิจกรรมการเรียนการสอน "ว่ายน้ำ" ระดับชั้นอนุบาล

 

กิจกรรมการเรียนการสอน "ลูกเสือ" ระดับชั้นอนุบาล

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ร่วมกิจกรรมสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือไทย"
ณ สนาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2561

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา