โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560
"วังจันทน์เกมส์ 2017" จ.พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาสนับสนุน "ผ้าป่าการศึกษา"
อุปกรณ์กีฬาต่างๆ โครงการอาหารกลางวัน ข้าวสาร เครื่องปรุง ชุดว่ายน้ำสำหรับเด็ก
ทอดระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) จ.พะเยา
ประะธานจัด อ.สิริมนต์ คุณมงคล คุณปิยพัชร์ เรือโทวิสุทธิ์
ประธานอุปถัมภ์ คุณสมบูรณ์ ช่างศักดิ์ ญาติพี่น้องทุกท่านและเพื่อน

 

หน้าถัดไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา