โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
จัดกิจกรรม "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" และร่วมรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2562
ณ วัดเชียงยืน , วัดปางป้อม และ วัดดงป่าตาล ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา (12 ก.ค. 62)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
โดยคุณครูรวิทพรรณ กิจวัฒนาทรัพย์ ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ นำนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานเวียงลอ ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา (3 ก.ค. 62)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ร่วมกิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือ" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 (1 ก.ค. 62)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านหัวทาง) ต.พิมาน อ.สตูล จ.สตูล
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2562 (30 มิ.ย. 62)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)
จัดกิจกรรม "วันครู" ประจำปีการศึกษา 2562 (20 ก.ค. 62)

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา