โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
และนายอรุณ ร่มแก้ว และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

คณะกรรมการประเมินครู "รางวัลคุรุสภา"
ได้มาประเมินนายอรุณ ร่มแก้ว เพื่อคัดเลือก
เพื่อรับ "รางวัลคุรุสภา" ประจำปี 2558
โดยมี นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี
นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
และคณะครู ได้นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558
สพป.พะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
และคณะครู ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
ณ วัดเชียงยืน , วัดปางป้อม , วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และคุณครู
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเวียงลอ เป็นประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่ โดยมีนายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ กล่าวรายงานการจัดงาน
ครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
ได้นำคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เขียงใหม่
ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
ที่ได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ได้เข้ารับพระราชทานจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)
ได้ร่วมกันจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงลอ
เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ ระดับชาติ ประจำปี 2558
ได้รับรางวัล ระดับดี ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และคณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และศึกษาดูงาน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา "เวียงลอเกมส์" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

 

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า
นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร
ครูอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ผู้ประสานงาน
ร่วมกับคณะผ้าป่า "กรุงเทพมหานคร" ร่วมจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเชียงยืน และจัดซื้อ-ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ทอดถวาย ณ วัดเชียงยืน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลเวียงลอ
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


หน้าต่อไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา